A projekt ismertetése

Comenius 2013 szeptemberében indult egy kétéves projekt az EU által támogatott,Comenius Iskolai együttműködések  alprogramjában(13/0030-C/1302), melynek négy ország (Lengyelország, Olaszország, Szlovákia, Magyarország) a résztvevője.
A projekt 15.000 eurós támogatással valósult meg.
Magyarországot iskolánk képviselte. A projekt címe:Travelling Around Europe with Comic Books (Utazás Európában képregény formájában), a célja pedig az volt, hogy a résztvevő diákok és pedagógusok minél többet megtudjanak egymás kultúrájáról, történelméről, hagyományairól, mindennapjairól, bátorítsuk az idegen nyelvek használatát, jelen esetben az angolt, felkeltsük a diákok érdeklődését a képregény készítés iránt, elősegítsük az egyes országok diákjai közötti kommunikációt, fejlesszük a diákok és tanárok körében az IKT-k használatát, illetve bemutassák saját országukat (képregény, filmek, bemutatók, kiállítások segítségével), létrehozzanak egy, a négy országot bemutató útikalauzt, amely négy fejezetből állt:

  1. Életkörülményeink (a megélhetés költségei, nemzeti ünnepek, hagyományok, ételek)

  2. Megmutatni és megosztani (látványosságok, éghajlat, természet, természetvédelem)

  3. Játék és tanulás (szórakozás, jog, híres emberek)

  4. Lakosság (lakóházak, egy tipikus magyar bemutatása, foglalkoztatás)

Csapatunk az eTwinning és a Twinspace felülete által nyújtott sokféle lehetőséget kihasználva oldotta meg a feladatokat.

A projekt eredménye egy útikönyv, amelyet lengyel, olasz, szlovák és magyar diákok készítettek és mutattak be az IKT eszközök segítségével. Ez a könyv képregények, fényképek, filmek, prezentációk,  táblázatokat tartalmazó felmérések segítségével mutatja be a különböző országokban a fent említett témákat és fejezeteket.


About the Project

  A two-year EU project started in September 2013 as part of EU international co-operations' Comenius Partnership Programme (13/0030-C/1302) with the participation of four countries (Poland, Italy, Slovakia, Hungary). The project received a financial support of 15000 Euros. 

Hungary was represented by our school. The project 'Travelling Around Europe with Comic Books' aimed at students and teachers. The purpose of the project was to learn more about each other's culture, history, traditions and daily life, to encourage their use of foreign languages (in our case English), to raise students' interest for making comic books, to promote communication between students of different countries, to improve the use of ICT tools among students and teachers as well as to introduce their own country (with the help of comic books, films, presentations and exhibitions). The main goal of the project was to create a guidebook introducing the four countries consisting of four chapters. 

We are going to work on a guidebook divided into four chapters:
1. Living ( the exploration of the cost of living, national holidays, traditions and food),

2. Showing & sharing ( tourist attractions, climate, nature and conservation), 

3. Playing and learning ( entertainment, laws and regulations, famous people) and finally,

4. Inhabitants ( housing, the silhouette of a typical Pole, Slovak, Italian, Hungarian and employment.

Our team carried out the project with the help of great variety of tools offered by eTwinning platform and made the best of its Twinspace.


The outcome of the project is a guidebook on travelling in Poland, Italy, Slovakia and Hungary created and presented with new ICT tools. The materials include comic strips, photo comics, photos, films, presentations and surveys displayed in charts and exploring our living, working and playing conditions.